تبلیغات
volleyjoon - باریییییییییییج ای خدا چرا باخت

volleyjoon

ما طرفدار والیبال هستیم وتاهمیشه طرفدار باقی میمونیم

باریییییییییییج ای خدا چرا باخت

خب دیگه بعد از این همه صدرنشینی باریج صعود نکرد هرچند امتیازا نزدیک بود ولی متاسفانه مهم اینه ک باریج صعود نکرد فکرشو کن 

من ک اصن فکرشو هم نمی کردم صعود نکنهاییییییییییییییییییییی


کپتان نبودی تو بازی.ولی واقعا استرس داشتنا اصن غفور خنده هاشم از استرس بود می خواس استرسشو برطرف کنه

این وقتیه ک برده بودنو هیچ ربطی ب بازی امروز نداره


هیییییییییییییییی[ 1392/12/7 ] [ 20:20 ] [ ] [ نظرات() ]